Daily Archives: September 7, 2017

­

Creative Artists of Devi Durga 2017

By |September 7th, 2017|

North Kolkata - 1 001.Dumdum Park Bharat Chakra Club - □ Sanjib Saha 002. Dumdum Park Tarun Sangha - □ Gopal Poddar. 003. Dumdum Tarundal - □ Anirban Das. 004. Kestopur Prafullakanan (Paschim) Adhibasibrinda - □ Purnendu Dey. 005. Belgachia Sadharan Durgotsab - □ Manash Roy. 006. Tala Barowari - □ Subrata Banerjee. 007. Sarkar [...]

Comments Off on Creative Artists of Devi Durga 2017

Durga puja 2017 Dates and Time

By |September 7th, 2017|

Pujo Schedules 2017 : Mahalaya (Durgapuja Mahalaya ) - 19th September, 2017 Bengali Month - 02 Ashwin,1424 Durga Puja Day One - 26th September 2017(Tuesday) Bengali Month - 09 Ashwin,1424 Puja - Shashthi, Bilva Nimantran, Kalparambha, Akal Bodhon, Amantran and Adhivas Durga Puja Day Two- 27th September 2017 (Wednesday) Bengali Month- 10 Ashwin,1424 Puja - [...]

Comments Off on Durga puja 2017 Dates and Time